Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 02/05/2018

Thứ tư - 18/04/2018 10:07
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 02/05/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
 
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ.
N.Liên
Chào cờ
M.Trinh
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
L.Anh
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
T.Liên
07:50 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
SHCN.
N.Liên
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
09:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
09:50 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
10:40 SHCN
N.Hân
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Dung
C.Nghệ
T.Bình
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Liệu
SHCN
L.Anh
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Nga
SHCN
T.Liên
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
07:50 T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Văn
T.Liên
09:00 S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
09:50 A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
T.Học
H.An
Phòng Tin
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
10:40 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
T.Học
T.Linh
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
T
h


4
07:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
07:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
09:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
09:50 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
Toán
N.Dung
10:40 --- --- --- --- --- --- --- L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
T
h


5
07:00 Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
07:50 T.Học
T.Linh
Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
09:50 T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
10:40 --- --- --- A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
T
h


6
07:00 GDCD
T.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
07:50 N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
H.Học
D.Hương
GDCD
T.Tuyết
09:00 GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
09:50 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Nga
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
07:50 Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
09:50 T.Học
T.Linh
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây