Ban giám hiệu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại:0918160493
Email: haintthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hải
2

Lê Thị Kim Vẹn

Điện thoại:0979709324
Email: venltkthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu phó Lê Thị Kim Vẹn

Tổ Văn Phòng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Bé Giang

Điện thoại:0389801605
Email: giangntbthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng, Y tế Nguyễn Thị Bé Giang
2

Lê Thị Tâm

Điện thoại:0977773801
Email: tamltthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó, Thư viện Lê Thị Tâm
3

Nguyễn Thiên Trang

Điện thoại:0826523520
Email: trangntthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Văn thư Nguyễn Thiên Trang
4

Nguyễn Thị Trúc Linh

Điện thoại:0942481679
Email: linhnttthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán Nguyễn Thị Trúc Linh
5

Nguyễn Thị Thu Nga

Điện thoại:0359167278
Email: nganttthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Thu Nga
6

Trần Duy Linh

Điện thoại:0937484313
Email: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thiết bị Trần Duy Linh
7

Lê Hùng Chí

Điện thoại:0984578372
Email: chilhthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bảo vệ Lê Hùng Chí
8

Tạ Thành Phong

Điện thoại:0356805118
Email: phongttthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bảo vệ Tạ Thành Phong
9

Trần Thị Bích Tuyền

Điện thoại:0000000000
Email: tuyenttbthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phục vụ Trần Thị Bích Tuyền

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Hà

Điện thoại:0817154579
Email: hantthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng Nguyễn Thị Hà
2

Cao Thị Liệu

Điện thoại:0338828191
Email: lieuctthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó Cao Thị Liệu

Tổ Toán - Lý - Hóa - Sinh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ngô Văn Liêm

Điện thoại:0945727385
Email: liemnvthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng Ngô Văn Liêm
2

Lê Thị Thu Nguyệt

Điện thoại:0988862681
Email: nguyetlttthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó Lê Thị Thu Nguyệt

Tổ Anh - Tin - Thể Dục - Mỹ Thuật

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Quang Võ

Điện thoại:0985282818
Email: vonqthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng Nguyễn Quang Võ
2

Trịnh Hữu Hoài An

Điện thoại:0989073418
Email: anthhthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó Trịnh Hữu Hoài An

Ban chỉ huy liên đội

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Thu Nga

Điện thoại:0359167278
Email: nganttthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Thu Nga
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây