Ban giám hiệu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại:0918160493
Email: haintthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hải
2

Nguyễn Xuân Trường

Điện thoại:0919490889
Email: truongnxthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu phó Nguyễn Xuân Trường

Tổ Văn Phòng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Bé Giang

Điện thoại:0389801605
Email: giangntbthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng, Y tế Nguyễn Thị Bé Giang
2

Lê Thị Tâm

Điện thoại:0977773801
Email: tamltthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó, Thư viện Lê Thị Tâm
3

Nguyễn Thiên Trang

Điện thoại:0826523520
Email: trangntthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Văn thư Nguyễn Thiên Trang
4

Nguyễn Thị Trúc Linh

Điện thoại:0942481679
Email: linhnttthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán Nguyễn Thị Trúc Linh
5

Lê Hùng Chí

Điện thoại:0984578372
Email: chilhthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bảo vệ Lê Hùng Chí
6

Tạ Thành Phong

Điện thoại:0356805118
Email: phongttthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bảo vệ Tạ Thành Phong

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Hà

Điện thoại:0817154579
Email: hantthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng Nguyễn Thị Hà
2

Nguyễn Thị Kim Thành

Điện thoại:0357669820
Email: thanhntkthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó Nguyễn Thị Kim Thành

Tổ Toán - Lý - Hóa - Sinh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ngô Văn Liêm

Điện thoại:0945727385
Email: liemnvthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng Ngô Văn Liêm
2

Nguyễn Lê Ngọc Vĩnh

Điện thoại:0355271530
Email: vinhnlnthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó Nguyễn Lê Ngọc Vĩnh

Tổ Anh - Tin - Thể Dục - Mỹ Thuật

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Quang Võ

Điện thoại:0985282818
Email: vonqthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng Nguyễn Quang Võ
2

Hoàng Hạnh Phúc

Điện thoại:0933444200
Email: phuchhthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó Hoàng Hạnh Phúc

Ban chỉ huy liên đội

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Thu Nga

Điện thoại:0919262519
Email: nganttthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Thu Nga
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây