Unit 14. Making plans

Unit 14. Making plans
Welcome to our class
Teacher : Huỳnh Thị Hồng Nhiên
Thanh An Secondary School


We are going to visit Hue .
Monday,March 12th, 2012
A: Vacation destinations (A1-2-3)
85
Unit 14: MAKING PLANS
1.Listen .
Ba: What are you going to do this summer vacation ?
Lan: I am going to visit Hue.
Ba: Where are you going to stay?
Lan: I’m going to stay with my aunt and uncle.
Ba: How long are you going to stay?
Lan: For a week.
Ba: What are you going to do in Hue?
Lan: I am going to visit the citadel.
Vocabulary
1.Listen and repeat.Then practice with a partner.
-Plan (n)
-Vacation (n)
-Destination (n)
-Visit (v)
-Aunt (n)
-Uncle (n)
-Citadel (n)
-Beach (n)
-Stay (v)
-Be going to do
: Kế hoạch
: Kì nghỉ
: Điểm đến
: Tham quan, thăm viếng
: Cô, dì, bác gái
: Chú, dượng, bác trai
: Thành nội, thành lũy
: Bãi biển
: ở (lại)
:döï ñònh làm gì
1.Listen and repeat.Then practice with a partner.
Ba: What are you going to do this summer vacation ?
Lan: I am going to visit Hue.
Ba: Where are you going to stay?
Lan: I’m going to stay with my aunt and uncle.
Ba: How long are you going to stay?
Lan: For a week.
Ba: What are you going to do in Hue?
Lan: I am going to visit the citadel.
Question words
What
Who
Where
How
When
Which
How many
How much
How long
How often
* Grammar
- What are you going to do this summer vacation ?
I am going to visit Hue
- Where are you going to stay in Hue ?
I am going to stay in a hotel
- How long are you going to stay ?
I am going to stay for 2 weeks
* Grammar
What are you going to do this summer vacation ?


=> I am going to stay in a hotel

What
be
S
Going to
V1
……..?
S
V1
Be going to
……..
* Grammar
Where are you going to Stay in Hue?


=> I am going to visit Hue

Where
be
S
Going to
V1
……..?
S
V1
Be going to
……..
* Grammar
How long are you going to stay?


=> I am going to stay for 2 week

How long
be
S
Going to
V1
?
S
V1
Be going to
……..
Near future with “ Be going to”
( thì tương lai gần với Be going to)
*Usage( cách dùng): dùng để diễn tả một hành động đã được dự định, lên kế hoạch thực hiện.
Wh_question + be + S + going to + V1 ….?
-> S + am / is / are + going to + V 1 …


*Usage( cách dùng): dùng để diễn tả một hành động đã được dự định, lên kế hoạch thực hiện.

Wh_question + be + S + going to + V1 ….?
-> S + am / is / are + going to + V 1 …
*EX
- What are you going to do this summer vacation ?
I am going to visit Hue
- Where are you going to stay in Hue ?
I am going to stay in a hotel
- How long are you going to stay ?
I am going to stay for 2 weeks

1.Listen and repeat.Then practice with a partner.
Ba: What are you going to do this summer vacation ?
Lan: I am going to visit Hue.
Ba: Where are you going to stay?
Lan: I’m going to stay with my aunt and uncle.
Ba: How long are you going to stay?
Lan: For a week.
Ba: What are you going to do in Hue?
Lan: I am going to visit the citadel.
2. Answer.Then write them in your exercise book.
a/ What is Lan going to do?
b/ Where is she going to stay?
c/ How long is she going to stay?
d/ What is she going to do?
- She is going to visit Hue.
She is going to stay with her aunt and uncle.
She is going to stay for a week.
- She is going to visit the citadel.
3.Write
A: What are you going to do this summer vacation?
B: _visit Ha Long Bay
A: Where are you going to stay?
B:_ in a hotel
A: How long are you going to stay?
B:_ for two weeks
A: What are you going to do?
B: _visit the beach and swim.
3.Write
A: What are you going to do this summer vacation?
B: I’m going to visit Ha Long Bay.
A: Where are you going to stay?
B: I’m going to stay in a hotel.
A: How long are you going to stay?
B: I’m going to stay for two weeks.
A: What are you going to do?
B: I’m going to visit the beach and swim.
Homework
-Learn the vocabulary by heart.
Practice the dialogue again then write the answers and exercise 3 in your exercise book.
Prepare U14: A4,5,6
Thanks for your listening
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Unit 14. Making plans
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Duy Linh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tiếng Anh 6
Gửi lên:
25/05/2012 09:39
Cập nhật:
25/05/2012 09:39
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.90 KB
Xem:
1838
Tải về:
271
  Tải về
Từ site THCS Thanh An:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây