Bài 9. Nước Đại Cổ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 9. Nước Đại Cổ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Nhiệt liệt chào mừng
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MÔN LỊCH SỬ LỚP 7A 2
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ MÙI
Nông nghiệp được chú trọng
Em có suy nghĩ gì về tình hình nông nghiệp thời Đinh – Tiền Lê ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Chia đều cho
Nghĩa vụ thuế,lính,lao dịch
Vua
Ruộng của làng xã
Nông dân cày
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
Vua cày tượng trưng vào đầu mùa.
Quan tâm, khuyến khích sản xuất nông nghiệp.
Cày tịch điền là gì? Mục đích ?
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Lễ hội tịch điền
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Nhà Đinh xây dựng đất nước
Mở rộng diện tích trồng trọt, đưa nước lên đồng ruộng dễ dàng.
Phát triển nông nghiệp, đạt năng suất cao.
Khai hoang ? Làm thủy lợi? Mục đích? Có kết quả như thế nào ?
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
Nông nghiệp trồng lúa nước
Nông nghiệp:
+ Quyền sở hữu ruộng đất nói chung thuộc về làng xã , theo tập tục chia nhau cày cấy ,nộp thuế đi lính và làm lao dịch cho nhà vua .
+ Việc đào vét kênh mương , khai khẩn đất hoang ...được chú trọng , nền nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển .
+ Nghề trồng dâu tằm cũng được khuyến khích ... , các năm 987, 989 được mùa .
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Nhà Đinh xây dựng đất nước
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
- Các xưởng thủ công: đúc tiền, rèn vũ khí, may mặc, xây dựng…được hình thành.
Sự phát triển thủ công nghiệp thể hiện ở những mặt nào ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Chùa Dư Hàng có nguồn gốc từ thời tiền lê (980 – 1009)
Cuối thời vua Lê đại hành đã có vị sư tổ đến thuyết pháp giáo lý nhà phật

Tiền thời Tiền Lê, Lê Đại Hành 980 – 1009
Đồng tiền này đúc 984 ->988
Gạch , gốm "Đại Việt quốc quân thành chuyên" 
thời Đinh - Tiền Lê
- Dệt lụa, làm giấy, đồ gốm cũng tiếp tục phát triển.
Kể tên một số nghề thủ công cổ truyền trong nhân dân ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
- Xây dựng. Vì nhu cầu nhà ở, thành thị, cung điện, chùa…
Theo em ngành nào phát triển nhất? Vì sao?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Miêu tả cung điện Hoa Lư
Thủ công nghiệp:
+ Lập xưởng thủ công nhà nước.
+ Tập trung nhiều thợ giỏi (đúc tiền, vũ khí, y phục, xây dựng cung điện , chùa chiền)
+ Các nghề thủ công cổ truyền cũng phát triển.
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Nhà Đinh xây dựng đất nước
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
- Nhiều khu chợ được hình thành, buôn bán trong và ngoài nước phát triển…
Thương nghiệp có gì đáng chú ý ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
- Củng cố nền độc lập ->tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
Việc thiết lập quan hệ bang giao với nhà Tống có ý nghĩa gì ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Thương nghiệp:
+ Ngoài nước ở biên giới Việt Trung.
+ Trong nước ở các chợ làng quê.
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Nông + thủ công + thương nghiệp.
Nông nghiệp quan trọng nhất. Vì là ngành kinh tế chính
Nền kinh tế phong kiến bao gồm những ngành nào? Ngành nào quan trọng nhất? Vì sao
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Trường – lớp – số người biết chữ rất ít.
Nho học đã xâm nhập vào nước ta (sử dụng bằng chữ Hán).
Chưa có ảnh hưởng lớn, chưa có hệ thống giáo dục thi cử.
Chứng tỏ giáo dục chưa phát triển ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Do đạo phật được truyền bá rộng, nhà sư có học, giỏi chữ Hán ->trực tiếp dạy học, cố vấn trong ngoại giao…Vạn Hạnh, Đỗ Nhuận
Vì sao một số ít nhà sư được đặt vào thành phần thống trị ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi (chùa Dư Hàng, Nhất Trụ, Bà Ngô…)
Chứng tỏ đạo phật truyền bá rộng rãi ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Chùa Nhất Trụ
Chùa Bà Ngô
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Xã hội chia thành 3 tầng lớp :
+ tầng lớp thống trị gồm vua , quan văn võ
( cùng một số nhà sư )
+ Tầng lớp bị trị mà đa số là nông dân tự do ,
cày ruộng công làng xã
+ Tầng lớp nô tì ( số lượng không nhiều )

Vua
Quan văn – Quan võ – Tăng quan
Nô tì
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Nông dân, thợ thủ công, thương nhân, địa chủ
Bị trị
Thống trị
Rất bình dị, nhiều loại hình văn hóa dân gian như ca hát, đua thuyền, đấu vật…
Đời sống sinh hoạt của người dân diễn ra như thế nào ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
b. Văn hóa:
Thắt chặt tình đoàn kết, rèn luyện cho con người có sức khỏe tốt.
Các hình thức sinh hoạt này có ý nghĩa gì đối với người dân ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
b. Văn hóa:
- Giáo dục chưa phát triển.
- Nho học chưa ảnh hưởng.
- Phật giáo được truyền bá rộng rãi (xây nhiều chùa, coi trọng nhà sư)
- Nhân dân ca múa, đua thuyền, đấu vật…trong các ngày lễ hội.
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
b.Văn hoá
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn là hình thức tôn vinh người anh hùng dân tộc.Tổ chức vào các ngày 7-9/03 âm lịch hàng năm tại thôn trung lập xã xuân lập-thọ xuân. Nhằm tưởng nhớ tới vua lê đại hành-người đã có công đánh tan quân xâm lược nhà tống 981. trong đền làm lễ đại tế, bên ngoài tổ chức các trò chơi dân gian như đấu vật, bắn nỏ, đua thuyền…
Đền Vua Lê Đại Hành trên đất Nam kinh – Thọ Xuân Thanh Hoá
Các lĩnh vực
Tình hình phát triển
Kinh tế:
+ Nông nghiệp
+ Quyền sở hữu ruộng đất nói chung thuộc về làng xã , theo tập tục chia nhau cày cấy ,nộp thuế đi lính và làm lao dịch cho nhà vua .
+ Việc đào vét kênh mương , khai khẩn đất hoang ...được chú trọng , nền nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển .
+ Nghề trồng dâu tằm cũng được khuyến khích ... , các năm 987, 989 được mùa .
Lập bảng tình hình phát triển kinh tế
Kinh tế:
+ Thủ công nghiệp
+ Lập xưởng thủ công nhà nước.
+ Tập trung nhiều thợ giỏi (đúc tiền, vũ khí, y phục, xây dựng cung điện , chùa chiền)
+ Các nghề thủ công cổ truyền cũng phát triển.
triển.
+ Ngoài nước ở biên giới Việt Trung.
+ Trong nước ở các chợ làng quê.
Kinh tế:
+ Thương nghiệp
Các lĩnh vực
Tình hình phát triển
Xã hội:
Xã hội chia thành 3 tầng lớp :
+ tầng lớp thống trị gồm vua , quan văn võ
( cùng một số nhà sư )
+ Tầng lớp bị trị mà đa số là nông dân tự do ,
cày ruộng công làng xã
+ Tầng lớp nô tì ( số lượng không nhiều )

Lập bảng tình hình phát triển xã hội-văn hóa
Văn hóa:
- Giáo dục chưa phát triển.
- Nho học chưa ảnh hưởng.
- Phật giáo được truyền bá rộng rãi (xây nhiều chùa, coi trọng nhà sư)
- Nhân dân ca múa, đua thuyền, đấu vật…trong các ngày lễ hội.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 9. Nước Đại Cổ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Duy Linh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Lịch sử 7
Gửi lên:
20/03/2014 15:38
Cập nhật:
20/03/2014 15:38
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
11.10 KB
Xem:
1441
Tải về:
145
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây