Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
Kính chào quý thầy cô !
Chào các em !
Kiểm tra bài cũ
Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp như thế nào?
Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:
-Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng là cơ sở để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.
-Các tài nguyên có trử lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
-Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng.
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
***********
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
III. Các trung tâm công nghiệp lớn
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
- Hệ thống công nghiệp nước ta gồm những cơ sở nào ?
- Gồm các cơ sở: Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài.
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
***********
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
- Gồm các cơ sở: Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài.
Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng đủ
các lĩnh vực.
Hình thành một số ngành công nghiệp
trọng điểm.
- Quan sát hình 12.1 nhận xét cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
***********
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
- Cơ cấu thành phần gồm các cơ sở : Nhà nước , ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài .
Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng đủ
các lĩnh vực.
Hình thành một số ngành công nghiệp
trọng điểm.
- Nhắc lại thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm?
- Ngành công nghiệp trọng điểm phát triển dựa trên những điều kiện gì? Vai trò như thế nào?
Điều kiện : tài nguyên thiên nhiên , nguồn lao động .
Đáp ứng thị trường trong nước và tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ lực , thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
***********
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
- Quan sát hình 12.1, kể tên và sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ.( trừ các ngành công nghiệp khác )
Chế biến lương thực thực phẩm .
Cơ khí điện tử .
Khai thác nhiên liệu
Vật liệu xây dựng .
Hóa chất .
Dệt may
Điện .
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
***********
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
Thảo luận: 4 nhóm, thời gian 4 phút
* Nhóm 1: Nêu tình hình phát triển ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu , nơi phân bố?
Xác định trên hình 12.2 các mỏ than, mỏ dầu khí đang được khai thác,
* Nhóm 2: Nêu tình hình phát triển ngành công nghiệp điện. Nêu tên các nhà máy thủy điện và nhiệt điện lớn của nước ta.
* Nhóm 3: Nêu tình hình phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Nơi phân bố ?
* Nhóm 4: Nêu tình hình phát triển ngành công nghiệp dệt may. Xác định các trung tâm dệt may lớn của nước ta. Tại sao các thành phố trên là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta?
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
***********
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
Lược đồ CN khai thác nhiên liệu và Cn điện
Nhóm 1: Nêu tình hình phát triển ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu , nơi phân bố?
Xác định trên hình 12.2 các mỏ than, mỏ dầu khí đang được khai thác,

*******
1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu :
Khai thác than :
+ Sản xuất từ 15 – 20 triệu tấn /năm
+ Phân bố : Vùng than Quảng Ninh
- Khai thác dầu khí :
+ Khai thác hàng trăm triệu tấn dầu ,
hàng tỉ mét khối khí .
+ Phân bố : Thềm lục địa phía Nam
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
***********
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
*******
1.Ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu :
- Khai thác than :
+ Sản xuất từ 15 – 20 triệu tấn /năm
+ Phân bố : Vùng than Quảng Ninh
- Khai thác dầu khí :
+ Khai thác hàng trăm triệu tấn dầu ,
hàng tỉ mét khối khí .
+ Phân bố: Thềm lục địa phía Nam
Lan Tây
Lan Đỏ
Đại Hùng
Rồng
Bạch Hổ
Rạng Đông
Hồng Ngọc
Hòn Gai
Cẩm Phả
Đông Triều
Lược đồ CN khai thác nhiên liệu và Cn điện
Tiền Hải
2. Công nghiệp điện :

Nhóm 2: Nêu tình hình phát
triển ngành công nghiệp điện.
Nêu tên các nhà máy thủy
điện và nhiệt điện lớn của nước ta.
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
Lược đồ CN khai thác nhiên liệu và Cn điện
*******
1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu :
2. Công nghiệp điện:
Sản xuất trên 40 tỉ kWh / năm .
Phân bố:
+ Thủy điện: Hòa Bình , Y-a-ly …
+ Nhiệt điện: Phả Lại , Phú Mỹ …
Khai thác than :
+ Sản xuất từ 15 – 20 triệu tấn /năm
+ Phân bố: Vùng than Quảng Ninh
- Khai thác dầu khí:
+ Khai thác hàng trăm triệu tấn dầu ,
hàng tỉ mét khối khí.
+ Phân bố: Thềm lục địa phía Nam
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
*******
Thủy điện Hòa Bình
Thủy điện Sơn La
Nhiệt điện Phú Mỹ
Thủy điện Trị An
Thủy điện Trị An
Thủy điện Y-a-ly
Nhiệt điện Phả lại
Lược đồ CN khai thác nhiên liệu và Cn điện
Thủy điện Thác Bà
Nhiệt điện Uông Bí
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
*******
1.Ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu :
2. Công nghiệp điện :

3. Một số ngành công nghiệp nặng khác (giảm tải)
Lược đồ các trung tâm CN tiêu biểu của VN năm 2002
Nhóm 3: Nêu tình hình phát triển ngành
công nghiệp chế biến lương thực
thực phẩm. Nơi phân bố ?
4. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
*******
1.Ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu:
2. Công nghiệp điện:
3. Một số ngành công nghiệp nặng khác (giảm tải)

4. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp.
Gồm các ngành :
+ Chế biến sản phẩm trồng trọt.
+ Chế biến sản phẩm chăn nuôi.
+ Chế biến thủy sản.
Phân bố: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng,
Biên Hòa, Đà Nẵng.
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
*******
Lược đồ các trung tâm CN tiêu biểu của VN năm 2002
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
Hải Phòng
Biên Hòa
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
*******
1.Ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu :
2. Công nghiệp điện :
3. Một số ngành công nghiệp nặng khác
4. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp . Gồm các ngành :
+ Chế biến sản phẩm trồng trọt .
+ Chế biến sản phẩm chăn nuôi .
+ Chế biến thủy sản
- Phân bố : TP Hồ Chí Minh , Hà Nội , Hải Phòng , Biên Hòa , Đà Nẵng .
5. Công nghiệp dệt may :
Nhóm 4: Nêu tình hình phát triển ngành
công nghiệp dệt may. Xác định các
trung tâm dệt may lớn của nước ta.
Tại sao các thành phố trên là những trung
tâm dệt may lớn nhất nước ta?
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
*******
1.Ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu :
2. Công nghiệp điện :
3. Một số ngành công nghiệp nặng khác
4. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp . Gồm các ngành :
+ Chế biến sản phẩm trồng trọt .
+ Chế biến sản phẩm chăn nuôi .
+ Chế biến thủy sản
- Phân bố : TP Hồ Chí Minh , Hà Nội , Hải Phòng , Biên Hòa , Đà Nẵng .
- Là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta .
Phân bố : TP Hồ Chí Minh , Hà Nội , Đà Nẵng , Nam Định ...
5. Công nghiệp dệt may :
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP


Lược đồ các trung tâm CN tiêu biểu của VN năm 2002
*******
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Nam Định
Đà Nẵng
- Tại sao các thành phố trên là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta ?
Vì cơ sở vật chất – kĩ thuật hiện đại, nguồn lao động dồi dào có tay nghề cao, thu hút đầu tư nước ngoài lớn .
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP


I. Cơ cấu ngành công nghiệp
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.
*******
Kể tên và xác định hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước và một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực trên .
Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước : Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng .
Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước : TP Hồ Chí Minh và Hà Nội .
Lược đồ các trung tâm CN tiêu biểu
của VN năm 2002
Vùng Đông Nam Bộ
Vùng Đồng bằng sông Hồng
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội

III. Các trung tâm công nghiệp lớn :
Tiết 13 - Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
Bài tập :
1. Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta đa dạng .
- Sự đa dạng trong cơ cấu công nghiệp thể hiện có nhiều ngành : công nghiệp khai thác nhiên liệu , công nghiệp điện , cơ khí – điện tử , hóa chất , dệt may , chế biến lương thực thực phẩm ….
2. Sự phân bố các nhà máy điện có đặc điểm chung gì ?
Phân bố gần các nguồn năng lượng: Nhà máy nhiệt điện phân bố gần nguồn than , dầu khí ; nhà máy thủy điện phân bố trên các sông có thủy năng lớn .
Bài tập :
3. Chọn câu trả lời đúng nhất :
- Ngành công nghiệp nào sau đây dựa vào nguồn lao động dồi dào và có tay nghề cao ?
Công nghiệp khai thác nhiên liệu
Công nghiệp điện
Công nghiệp hóa chất
Công nghiệp dệt may .
a
b
c
d
Dặn dò :
Học bài và làm bài tập 2.3 trang 47 – sgk .
Chuẩn bị bài 13 : Vai trò , đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ .
+ Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong từng mục .
+ Quan sát khai thác hình 13.1
+ Lập sơ đồ bài tập 1 trang 50 sgk .
Cảm ơn quý thầy cô !
Chúc các em học giỏi !
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Duy Linh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Địa lý 9
Gửi lên:
10/03/2014 14:16
Cập nhật:
10/03/2014 14:16
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
8.30 KB
Xem:
1306
Tải về:
167
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây