Công văn hướng dẫn chuyển trường

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 716 /SGDĐT-TrH-TX
Bình Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2012


V/v hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học.Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.
Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), cụ thể như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHUYỂN TRƯỜNG:
1. Học sinh đang học THPT ở các trường ngoài công lập không được chuyển vào học ở các lớp cùng cấp thuộc trường công lập, trừ các trường hợp cụ thể sau:
- Học sinh đang học THPT tại trường ngoài công lập, phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể;
- Học sinh đang học THPT tại trường ngoài công lập thuộc loại có thi tuyển đầu vào, phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường ngoài công lập, nếu hai trường nơi đi và đến có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.
2. Chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường chuyên biệt (trường chuyên, trường tạo nguồn, trường chất lượng cao, …) thực hiện theo Qui chế riêng của trường chuyên biệt đó.
3. Không tiếp nhận chuyển trường cho những học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 ngoài tỉnh xin chuyển vào học trong tỉnh cùng năm thi tuyển.
4. Học sinh được tuyển vào lớp 10 của trường THPT nào thì phải theo học tại trường THPT đó cho hết cấp học, không được chuyển sang trường THPT khác trong cùng tỉnh, trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
II. HỒ SƠ, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG:
1. Hồ sơ chuyển trường:
1.1. Đơn xin chuyển trường của học sinh có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ (theo mẫu).
1.2. Học bạ (bản chính).
1.3. Bản sao giấy khai sinh.
1.4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc học bạ lớp 5 có dấu xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 6 đối với học sinh THCS; bằng tốt nghiệp THCS và giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 đối với học sinh THPT.
1.5. Giấy giới thiệu chuyển trường do Trường hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (tùy theo phân cấp, theo mẫu).
1.6. Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn tại Bình Dương hoặc Quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ đến tỉnh Bình Dương, nếu chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác.
1.7. Bản cam kết (nếu có, theo mẫu)
2. Thủ tục chuyển trường:
2.1. Đối với học sinh THCS các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo:
a) Chuyển đi, đến trong tỉnh:
- Hiệu trưởng trường nơi đến nhận đơn xin chuyển đến, xem xét và duyệt tiếp nhận.
- Hiệu trưởng trường nơi đi lập giấy giới thiệu chuyển trường đến trường nơi đến, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
b) Chuyển đi ngoài tỉnh:
Sau khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi đến, trường nơi đi lập giấy giới thiệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi; Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi lập giấy giới thiệu đến Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến để tiếp nhận, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
c) Chuyển đến từ ngoài tỉnh:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến (Bình Dương) nhận đơn xin chuyển đến, xem xét và duyệt tiếp nhận.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến nhận hồ sơ và lập giấy giới thiệu về trường nơi đến, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Công văn hướng dẫn chuyển trường
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Duy Linh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Các biểu mẫu
Gửi lên:
12/10/2013 09:38
Cập nhật:
12/10/2013 09:38
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
38.50 KB
Xem:
1282
Tải về:
5
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây