Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh An

Thôn 9 Thanh An - Thanh Chương - Nghệ An
0982731339
c2thanhan.tc@gmail.com